Náměstek März zakázal ředitelce školy pronájem tělocvičny.

Mají všichni v Chomutově stejná práva, nebo politici z Nového Severu berou útokem každého, kdo by chtěl udělat setkání s občany, a při tom přispěl do rozpočtu školy vlastními penězi?

Má jediný politik právo zasahovat do pravomocí ředitele školy, která má vlastní právní subjektivitu?

Každý ředitel školy je vděčný za to, že může utržit v rámci vedlejší činnosti, často právě za pronájem prostor, nějakou tu korunu do rozpočtu školy.

Předseda Místní organizace SPD Zdeněk Vaňkát požádal o pronájem prostor na Základní škole Zahradní v Chomutově, kdy chtěl s občany města ve večerních hodinách uspořádat besedu. V písemné žádosti stál termín 24. 1. 2023, za účelem uspořádání besedy s občany.

„Paní ředitelka nejdříve odpověděla kladně, proto jsem se dal do práce a pozval občany. Setkávání se s lidmi je běžná práce každého politika. Krátce před koncem roku najednou ředitelka napsala e-mail, že na pokyn náměstka Milana Märze se termín bez uvedení jakéhokoli důvodu ruší, uvádí Zdeněk Vaňkát.

„Vážený pane Vaňkáte, na základě pokynu náměstka Statutárního města Chomutova pro oblast školství, který jsem obdržela 21. 12. 2022, ruším pronájem místnosti pro setkání s občany, které se mělo konat na ZŠ Chomutov, Zahradní 5265. Za možné komplikace se omlouvám. Případné dotazy směřujte přímo na Mgr. Milana Märce. S pozdravem L. S. (ředitelka školy),“ tolik z citace ředitelky školy (redakce má korespondenci k dispozici).

Doslova šokovaný Zdeněk Vaňkát se obrátil na naši redakci, aby přednesl svou zkušenost s politikem z Nového Severu. Mimo jiné v současné době se po volbách do chomutovského zastupitelstva dostalo pět zastupitelů z SPD a Zdeněk Vaňkát je předsedou místní organizace v Chomutově. Možný politický kontext celé nepříjemnosti se jeví jako reálný ve vztahu možného zneužívání politické moci stran současného náměstka Märze.

„Domnívám se, že v souvislosti s takovými totalitními praktikami, které bezprecedentně a neodůvodněně omezují autonomní rozhodování ředitelů škol v Chomutově, mohl být porušen kromě dobrých mravů také Trestní zákoník,“ uvádí občan Petr D.

Ve školách v celé České republice v rámci mimoškolní činnosti kromě setkávání s rodiči, probíhají za úplatu výstavy, kulturní a společenské akce. Jen v Chomutově o tom místo ředitelů rozhoduje despotický náměstek, jemuž se zřejmě propadá politická půda pod nohama, protože hnutí Nový Sever v posledních volbách u voličů pozbylo důvěry a poklesl i počet mandátů zvolených zastupitelů.

Politická arogance náměstka primátora Milana Märze (Nový Sever) a jeho nezměrná touha po moci, mu nejspíš úplně otočila vnímání reality. Škola má být apolitická, ale to se především vztahuje činnosti přímo související s výukou dětí a působením na ně, ale nikoliv na mimoškolní využití majetku města za účelem krátkodobého pronájmu. Politik März se může poškozováním nejen svých politických kolegů, ale i rozpočtu škol v Chomutově dopouštět protiprávního jednání, kdy zřejmě překračuje své politické kompetence a rozhoduje za ředitele škol o tom, kdo si může v mimoškolní době prostory školy za úplatu krátkodobě pronajmout.

„Nemyslím si, že bych porušil zákon, pokud já budu náměstkem, tak se budovy škol v Chomutově nebudou politickým stranám pronajímat,“ uvedl Milan März (Nový Sever).

Ale běžnou praxí v České republice je fakt, že pronájem prostor škol v mimoškolní době běžně využívá mnoho ředitelů škol jako zdroje příjmu. Právě v době mimo vyučovací hodiny již nejsou nijak dotčeny povinnosti, které vyplývají ze školského zákona. V zájmu a kompetenci ředitelů škol, jsou krátkodobé nájmy schválit, stanovit podmínky a získat pro školu tolik potřebné finanční prostředky.

Každý ví, že v mnohých školách přímo probíhá soutěž politických stran v podobě voleb, aniž by to nějak ovlivňovalo nebo narušovalo vzdělávání dětí či apolitické postavení škol.


Právní názor může být zcela jednoznačný.

Jednotliví politici do kompetencí ředitelů škol nesní zasahovat.

Vztahy zřizovatele a ředitele školy mohou být někdy složité a právně komplikované. Zřizovatel by neměl zasahovat do kompetencí ředitele v podobě politického rozhodování. V souvislosti s úpravou, která stanoví užívání majetku zřizovatele, lze spatřit konkrétní možnost, která nesmí být uplatňována na základě rozhodování jediného politika o jeho vůli, bez jakéhokoli závazného právního předpisu. Politická svévole politika, jako fyzické osoby, je absolutně nepřípustná.

Školský zákon říká, že není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Nicméně tato ustanovení se netýkají mimoškolního využití budov ke krátkodobému pronájmu, protože nejsou nijak ohroženy cíle a obsah vzdělávání dětí v době, kdy je škola prázdná a navíc se jedná o jednorázový a krátkodobý pronájem v podvečerních hodinách.

autor: redakce, foto: Facebook

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email