CHOMUTOVSKO POD LUPOU

Vážení čtenáři, IT služby pro server zajišťuje společnost ViAiN s.r.o., včetně domény.

On-line verze je provozována formou deníku v českém jazyce pro oblast Chomutovska pod názvem chomutovky.cz. Obsah vychází z ověřených a veřejně dostupných zdrojů zpracovaných redakcí a nepodléhá pravidlům pro tištěná periodika.

Tištěné verze jsou ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb vydávány pod názvem CHOMUTOVKY s evidenčním číslem MK ČR E 24339, periodického tisku přidělené Ministerstvem kultury ČR. Periodicita vydávání je měsíčník /12x ročně.