GDPR

Vážení čtenáři, Chomutovky, cz se vydávájí vedvou verzích

  • On-line (deník)
  • Tištěná verze (měsíčník)

On-line verze je provozována formou deníku v českém jazyce pro oblast Chomutovska. Obsah vychází z ověřených a veřejně dostupných zdrojů zpracovaných redakcí.

Název periodického tisku je vydáván pod jménem Chomutovky.cz. Periodicita jeho vydávání je měsíčník pro tištěnou verzi obsahují číslo a den vydání, pod evidenčním číslem MK ČR E 24339, periodického tisku přidělené Ministerstvem kultury ČR.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme na webových stránkách chomutovky.cz k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce. Stejná ustanovení platí pro formuláře, které jsou umístěny na těchto webových stránkách.


Služby poskytované v rámci správy, držení a vlastníctví

  • správcem webových stránek je společnost Viain, s.r.o., Sokolovská 40, 360 05, Karlovy Vary
  • držitelem domény chomutovky.cz je společnost Viain, s.r.o., Sokolovská 40, 360 05, Karlovy Vary

CHOMUTOVKY.cz

Redakční rada :

  • Mgr. Bc. Michal Riško, DiS.
  • Markéta Brožová
  • Patrik Macák
  • Ing. Josef Šesták
  • Zdeňka Churáňová